udstopkrarup.nu


FOLKEBEVÆGELSEN FOR UDSTOPNING AF SØREN KRARUP

NATIONAL UNGDOM

Ungdomsafdeling af Folkebevægelsen for Udstopning af Søren Krarup
Vi kræver, at Søren Krarup udstoppes NU, for at bevare ham helskindet for eftertiden.

Da vi unge danskere har konstateret, at Søren Krarup med den ret fremskredne alder* har fået mere og mere jord i hovedet, kræver vi, at der gribes ind NU, og at Søren Krarup eksproprieres med henblik på en snarlig udstopning. Der er muligvis tale om en arbejdsskade pga. de mange gange, pastor Søren Krarup har sagt: Af jord er du kommet, til jord skal du blive! Det har tilsyneladende fremskyndet denne nedbrydende proces af vores hædersmand og nationale klenodie.

Den danske stat må derfor undtagelsesvist af nationale interesser tillade ét enkelt tilfælde af eutanasi.

FOLKEBEVÆGELSEN FOR UDSTOPNING AF SØREN KRARUP NATIONAL UNGDOM vil derfor indlede en underskriftsindsamling for UDSTOP SØREN KRARUP NU!, og i den anledning ønsker vi os brændende domænet udstopkrarup.nu.

Da ungdomsafdelingen og underskriftsindsamlingen kun er sin spæde start, vil vi opfordre dig brave unge dansker til at støtte den gode sag, så vi kan købe domænet for 3 år, længere tid skulle der nødigt gå.

* (Han er født den 3. december 1937, og det er godt nok lang tid siden!)


FORSIDE LANDSINDSAMLING udstopkrarup.nu VIDEO